Volg TinT:Disclaimer

Voor de toegang tot en het gebruik van deze website (www.tint-bv.nl) van Techniek in Tuinbouw BV gelden, naast de toepasselijke wet- en regelgeving, de hierna genoemde condities en bepalingen. Gebruik van deze website betekent dat u akkoord gaat met deze voorwaarden en bepalingen.


Algemeen

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld om informatie te verschaffen over Techniek in Tuinbouw BV en haar activiteiten. De informatie wordt naar beste weten verstrekt, maar kan zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Techniek in Tuinbouw BV kan niet instaan voor de volledigheid en juistheid van de informatie. De informatie wordt door Techniek in Tuinbouw BV geleverd zonder enige (impliciete) garantie aangaande juistheid, volledigheid en/of geschiktheid.


Auteursrecht

De website (www.tint-bv.nl) is eigendom van Techniek in Tuinbouw BV. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom op de inhoud van deze website, waaronder inbegrepen de tekst, de vormgeving, de beelden en geluiden, behoren toe aan Techniek in Tuinbouw BV of derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Techniek in Tuinbouw BV.

De broncode van de website (www.tint-bv.nl), inclusief de database blijft ten alle tijde eigendom van Techniek in Tuinbouw BV en mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Techniek in Tuinbouw worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt worden.

De inhoud van de website mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Techniek in Tuinbouw BV worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt worden, behoudens beperkingen bij de wet gesteld en behalve voor zover zulks nodig is in het kader van het beoogd gebruik van deze website.

 

Opgemaakt te Wateringen, februari 2014

Bart van Meurs

TinT'er