Volg TinT:Visie

Onze bedrijfsfilosofie hebben wij vastgelegd in het 'TinT puntenplan':

 1. De Kernactiviteiten van TinT zijn gericht op het technisch en commercieel succesvol ontwikkelen van eigen ideeën op het gebied van techniek in de tuinbouw en branches waarin de TinT'ers actief zijn.
   
 2. Techniek staat centraal in de projecten van TinT; technisch vernieuwende en uitdagende oplossingen die optimaal gebruik maken van de expertise van de betrokken TinT'ers.
   
 3. De rol die TinT vervult in projecten is (technisch) inhoudelijk en uitvoerend en bestaat niet slechts uit management en aansturen van derden.
   
 4. De projecten van TinT zijn marktgericht; sluiten aan bij een onderbouwde behoefte bij de doelgroep.
   
 5. Het primaire verdienmodel van TinT bestaat het verwerven van een structureel belang in eigen technische ontwikkelingen door bijvoorbeeld octrooi en/of strategische samenwerking in exploitatie.
   
 6. De focus van TinT bestaat uit een gelimiteerd aantal eigen projecten tegelijkertijd en is gericht op afronden van deze projecten.
   
 7. Consultancy opdrachten voor derden worden door TinT aangenomen, mits technisch uitdagend en van toegevoegde waarde voor de onderneming.
   
 8. De netwerken van de TinT'ers worden actief door TinT benut en vice-versa: de TinT'ers benutten TinT in hun netwerk. Dit geldt voor bijvoorbeeld mensen, middelen en acquisitie.
   
 9. TinT streeft naar een afdoende beschikbare personele bezetting door middel van jonge, talentvolle personeelsleden.
   
 10. TinT is leuk, uitdagend en van toegevoegde waarde voor alle betrokkenen!

Luke van Adrichem

TinT'er