Volg TinT:Restwarmte datacenter

Datacenters zijn grootverbruiker van elektriciteit en produceren veel laagwaardige restwarmte die vernietigd wordt. Onze klant Evoswitch gebruikt jaarlijks tussen de honderden Gigawatts aan elektriciteit. Hoewel Evoswitch vergeleken met andere datacenters een vrij goede efficiency heeft, blijft het verbruik van elektriciteit hoog. Besparing op het netto energieverbruik vergroot de duurzaamheid en versterkt het bedrijfsresultaat van de klant. In opdracht van Evoswitch hebben wij een inventarisatie gemaakt van de mogelijkheden tot hergebruik van de restwarmte.

Stefan Persoon

TinT'er